Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO KLAS CZWARTYCH I SIÓDMYCH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019Ze względu na wolne miejsca w oddziałach klas czwartych ogólnodostępnych i klas siódmych dwujęzycznych w następujących szkołach podstawowych od 11 lipca prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2018/2019

 

l.p.

Oddział

Szkoła

1

Klasa IV ogólnodostępna

Szkoła Podstawowa  nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach

2

Szkoła Podstawowa  nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach

3

Klasa VII dwujęzyczna

Szkoła Podstawowa  nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach

4

Szkoła Podstawowa  nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach

5

Szkoła Podstawowa  nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach


Rekrutacja uzupełniająca do klas IV i VII wybranych szkół jest przeprowadzana poza systemem NABO, co oznacza, że rodzice / opiekunowie prawni uczniów zainteresowanych przyjęciem ww. do oddziałów powinni udać się bezpośrednio do wybranej szkoły podstawowej.

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do klas IV szkół podstawowych:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin  w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy czwartej.

11 - 12  lipca 2018 r.

2.

Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy czwartej szkoły podstawowej.

11 - 12  lipca 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 lipca 2018 r.

do godziny 10.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania.

do 17 lipca 2018 r.

do godziny 14.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 17 lipca 2018 r.

do godziny 15.00

 

Harmonogram rekrutacji do klas VII szkół podstawowych:

 

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy siódmej.

11 - 12  lipca 2018 r.

2.

Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej.

11 - 12  lipca 2018 r.

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi

do 16 lipca 2018 r.

4.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach  podstawowych.

16 lipca 2018 r.

do godziny 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów  niezakwalifikowanych.

17 lipca 2018 r.

do godziny 10.00

6.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania.

do 17 lipca 2018 r.

do godziny 14.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 17  lipca 2018 r.

do godziny 15.00

 

Oddziały klas VII dwujęzycznych:

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe  do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej  przyjmuje się ucznia, który otrzymał promocję do klasy VII oraz uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

Sprawdzian predyspozycji językowych w rekrutacji uzupełniającej  do klas dwujęzycznych odbędzie się w terminie wyznaczonym prze komisję rekrutacyjną - najpóźniej do 16 lipca 2018 r.

 

W przypadku liczby kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, większej niż liczba wolnych miejsc w oddziale, w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

- wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego,

- świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

 

Do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły (SP 37), którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.Rekrutacja ID: 135; Wersja: 8.121.293.1371 Harmonogram ID: 663;